ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αν μεταφέρετε τον κέρσορα του ποντικιού σας επάνω στην εικόνα που θέλετε θα εµφανιστεί η επεξήγηση του σήματος.