Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου

Μετά την απόκτηση μαθητικής αδείας δικαιούστε να ξεκινήσετε μαθήματα για να προετοιμαστείτε κατάλληλα για την εξέταση για Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου. Η εξέταση οδήγησης ορίζεται από τη σχολή μας όποια μέρα και ώρα εσείς επιθυμείτε.

Η σχολή μας σας προετοιμάζει κατάλληλα για να επιτύχετε στην εξέταση για Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου, καθώς και για να οδηγείτε με ασφάλεια στο δρόμο. Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης για αμυντική και οικολογική οδήγησης.

Το πρώτο βήμα για να πάρετε άδεια οδήγησης είναι να διαβάσετε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που περιέχει όλα όσα χρειάζονται (σήματα τροχαίας, κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ερωτήσεις και απαντήσεις για το θεωρητικό τμήμα τις εξέτασης) Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ἠ να τον προμηθευτείτε δωρεάν απὀ το γραφείο της σχολής, οδός Γιάννη Κρανιδιώτη 1 στα Λατσιά. Λευκωσία (Κύπρος) [ ώρες γραφείου 8:00-13:00 & 15:30-19:00 ]

Απόκτηση Κανονικής Άδειας Οδήγησης

Διαδικασία

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Για έκδοση άδειας οδήγησης για πρώτη φορά θα πρέπει να υποβάλλονται:

Σημειώσεις:

 • Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, επισυνάπτει την ισχύουσα άδεια οδήγησης.
 • Σε περίπτωση αίτησης για απόκτηση Κανονικής Άδειας Οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, ο αιτητής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας. Το ίδιο ισχύει και για άτομα που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την άδεια οδήγησης του μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Β για την κατ΄επάγγελμα μεταφορά επιβατών ή για άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία, απαιτείται πιστοποιητικό υγείας.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Οδήγησης:

 1. Αν είστε 20 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α2 νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για δύο τουλάχιστον χρόνια.
 2. Αν είστε 22 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α2 για δύο τουλάχιστον χρόνια.
 3. Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες Γ1, Γ, Δ1 και Δ πρέπει να κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β.
 4. Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες Β+Ε, Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε και Δ+Ε πρέπει να κατέχετε άδεια οδήγησης των κατηγοριών Β, Γ1, Γ, Δ1 και Δ, αντίστοιχα.
 5. Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε ή Δ+Ε ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β+Ε.
 6. Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Δ+Ε, νοουμένου ότι ο κάτοχός της είναι και κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Δ.
 7. Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ισχύει και για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ.
 8. Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Α2 ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Α1 και ΑΜ.
 9. Άδεια οδήγησς που ισχύει για την κατηγορία Α ισχύει και για οχήματα των κατηγοριών Α1, Α2 και ΑΜ, για την κατηγορία Β ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Β1, για την κατηγορία Γ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Γ1 και για την κατηγορία Δ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Δ1
 10. Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Γ+Ε ή Δ+Ε ισχύει και οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Γ1+Ε ή Δ1+Ε αντίστοιχα.
 11. Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Γ ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και των ειδικών κατηγοριών Η, Θ, Ζ και Στ.
 12. Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Δ1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και της ειδικής κατηγορίας Στ.
 13. Άδεια οδήγησης που ισχύει για οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία για μη ηλεκτροκίνητο όχημα, ισχύει για την ειδική κατηγορία ΙΒ για αντίστοιχο όχημα.

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Διαδικασία

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Κεντρικά και Επαρχιακά) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Για ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται:

 • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Γ).
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ., για περισσότερες πληροφορίες
 • Δελτίο Ταυτότητας.
 • Προηγούμενη άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού.

Σημειώσεις:

 • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Κανονικής Άδειας Οδήγησης, οι οποίοι είναι 70 ετών και άνω ή αιτητών ηλικίας άνω των 65 ετών για ανανέωση Κανονικής Άδειας Οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, και σωματικής αναπηρίας απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας.

Η ανανέωση της κανονικής άδειας οδήγησης για άτομα από 70 ετών και άνω ισχύει για τρία χρόνια.Η έκδοση κανονικής άδειας οδήγησης διέπεται από τον περί

Άδειας Οδήγησης Νόμο του 94(Ι)/2001.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOΜ 101

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΤΟΜ 25Β

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγών

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Άδεια Οδήγσης μοτοσικλέτας

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM 7Γ

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΤΟΜ46Β – Αντίγραφα_Πιστοποιητικών

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ 7Γ για απόκτηση άδειας οδήγησης

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ

Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Copyright © 2024 G.X.P. ONEWAY DRIVING SCHOOL LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL