ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
A1 – Ελαφρά μηχανοκίνητα δίκυκλα μέγιστου κυβισμού 125 cm³ και μέγιστης ισχύος 11KW (17,5 ετών)
A2 – Μηχανοκίνητα δίκυκλα μέγιστης ισχύος 25 ΚW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος 0.2 ΚW(20 ετών)
Α – Μηχανοκίνητα δίκυκλα (22 νοουμένου ότι κατέχει άδεια οδήγησης Α2 για τουλάχιστον 2 έτη ή 24 ετών)
ΑΜ – Μοτοποδήλατα (17 ετών)
Β – Οχήματα με μέγιστη μάζα μέχρι 3500 kg και μέχρι 8 επιβάτες (εκτός οδηγού) (17,5 ετών)
B1 – Τρίκυκλα και τετράκυκλα με κινητήρα (17,5 ετών)
Γ – Οχήματα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 7500 kg (πλην εκείνων της κατηγορίας Δ) (21 ετών)
Γ1 – Οχήματα με μέγιστη μάζα 3500 kg – 7500 kg (πλην εκείνων της κατηγορίας Δ) (18 ετών)
Δ – Οχήματα μεταφοράς προσώπων με περισσότερες από 8 θέσεις (εκτός οδηγού) (24 ετών)
Δ1 – Οχήματα μεταφοράς προσώπων με 9-16 θέσεις (εκτός οδηγού) (21 ετών)
Β+Ε – Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Β και ρυμουλκούμενο (17,5 ετών)
Γ+Ε – Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Γ και ρυμουλκούμενο (21 ετών)
Γ1+Ε – Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Γ1 και ρυμουλκούμενο με συνολικό μεικτό βάρος μέχρι 12000Kg(18 ετών)
Δ1+Ε – Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Δ1 και ρυμουλκούμενο (21 ετών)
Δ+Ε – Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Δ και ρυμουλκούμενο (24 ετών)
Ζ – Οδοστρωτήρες (21 ετών)
Η – Ελκυστήρες με ερπύστριες (21 ετών)
Θ – Μηχανοκίνητα οχήματα βαρέως τύπου (21 ετών)
ΙΒ – Ηλεκτροκίνητα οχήματα (18 ετών)
Στ – Ελκυστήρες με ελαστικά (18 ετών)
Copyright © 2024 G.X.P. ONEWAY DRIVING SCHOOL LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL