Μαθητική Άδεια Οδήγησης

Τα άτομα που συμπληρώνουν τα 17,5 χρόνια ζωής μπορούν να αποκτούν μαθητική άδεια οδήγησης

driving school nicosia

Εάν είστε πάνω απο 17,5 ετών δικαιούστε να κατέχετε μαθητική άδεια οδήγησης, κατηγορίας Β (επιβατικού οχήματος) η οποία σας επιτρέπει να αρχίσετε μαθήματα οδήγησης σε σχολή οδηγών με σκοπό την απόκτηση της κανονοκής άδειας.

Το πρώτο βήμα για να πάρετε μαθητική άδεια οδήγησης είναι να διαβάσετε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που περιέχει όλα όσα χρειάζονται (σήματα τροχαίας, κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ερωτήσεις και απαντήσεις για το θεωρητικό τμήμα τις εξέτασης) Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ἠ να τον προμηθευτείτε δωρεάν απὀ το γραφείο της σχολής, οδός Γιάννη Κρανιδιώτη 1 στα Λατσιά. Λευκωσία (Κύπρος) [ ώρες γραφείου 8:00-13:00 & 15:30-19:00 ]

Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για απόκτηση μαθητικής αδείας η σχολή μας παραδίδει θεωρητικά μαθήματα, για οδική ασφάλεια, μηχανολογία αυτοκινήτου, και στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Απόκτηση Άδειας Οδήγησης Μαθητευόμενου

Διαδικασία

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού για πρώτη φορά θα πρέπει να υποβάλλονται:

 • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού, (ΤΟΜ 7Γ).
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ.
 • Δελτίο Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό επιτυχούς προεξέτασης.

Σημειώσεις:

 • Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης ή ισχύουσας άδειας οδήγησης μαθητευομένου, επισυνάπτει την ισχύουσα άδεια οδήγησης ή ισχύουσας άδειας οδήγησης μαθητευομένου.
 • Επισύναψη Πιστοποιητικού Υγείας, σε πέριπτωση που ο αιτητής είναι 70 ετών και άνω.
 • Επισύναψη Πιστοποιητικού Υγείας, σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Οδήγησης μαθητευομένου:

I. Ειδικής κατηγορίας ΑΜ έχει άτομο, το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών

II. Κατηγορίας Β,Β1, Α1, Β+Ε έχει άτομο, το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17,5 ετών.

III. Κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, κατηγορίας Στ και ΙΒ έχει άτομο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΙV. Κατηγορίας Γ και Γ+Ε, Δ1, Δ1+Ε, και ειδικής κατηγορίας Η, Ζ, Θ το οποίο είναι ηλικίας 21 ετών.

V. Κατηγορίας Δ, Δ1+Ε, είναι ηλικίας 24 ετών.

Η μαθητική άδεια οδήγησης ισχύει για ένα χρόνο και μπορεί να ανανεωθεί.

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Διαδικασία

Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως από τον αιτητή ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Κεντρικά και Επαρχιακά) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Για ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού θα πρέπει να υποβάλλονται:

 • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Γ).
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ.
 • Δελτίο Ταυτότητας.
 • Προηγούμενη άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού.

Σημειώσεις:

 • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Κανονικής Άδειας Οδήγησης, οι οποίοι είναι 70 ετών και άνω και σωματικής αναπηρίας απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτητής για ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου είναι αλλοδαπός, χρειάζεται η παρουσίαση άδειας παραμονής και απόδειξης πληρωμής για βίζα.
 • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Άδειας Οδήγησης Μαθητευομένου για μηχανοκίνητο όχημα της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο ισχύει 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν προτίθεται να παρουσιάσει Ιατρικό Πιστοποιητικό για τις πιο πάνω κατηγορίες πρέπει να συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση για να του αφαιρεθούν οι πιο πάνω κατηγορίες από την άδεια οδήγησης του.

Η ανανέωση της μαθητικής άδειας οδήγησης ισχύει για ένα χρόνο.
Η έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευομένου διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM 7Γ

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΤΟΜ46Β – Αντίγραφα_Πιστοποιητικών

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ 7Γ για απόκτηση άδειας οδήγησης

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ

Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Copyright © 2024 G.X.P. ONEWAY DRIVING SCHOOL LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL