ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Ενδεικτικά σήματα για προεπιλογή λωρίδας διακίνησης στην είσοδο του κυκλικού κόμβου σύμφωνα με την επιθυμητή πορεία.

Αν μεταφέρετε τον κέρσορα του ποντικιού σας επάνω στην εικόνα που θέλετε θα εµφανιστεί η επεξήγηση του σήματος.