Οι πιθανές διαδρομές που ακολουθούν οι εξεταστές

Οι πιθανές διαδρομές που ακολουθούν οι εξεταστές στην πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών