Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης

Με τη νέα σύμβαση της Ευρωπαΐκής Ένωσης όλοι οι κατοχή άδειας οδήγησης των κατηγοριών (Γ Φορτηγού και Δ Λεωφορείου) πρέπει να κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης για να μπορούν να εξασκούν το επαγγέλμα τους. Για να αποκτήσουν τη επαγγελματική άδεια πρέπει να προκαθορίσουν σε γραπτές εξετάσεις και ακολούθως σε πρακτική δοκιμασία. Η σχολή μας σας προετοιμάζει κατάλληλα με σεμινάρια και διαλέξεις από διπλωματούχους εκπαιδευτές, πεπειραμένους  στη θεματολογία της εξέτασης, τόσο στο θεματικό,όσο και στο πρακτικό μέρος αυτής.

Για την απόκτηση μαθητικής αδείας Φορτηγού / Λεωφορείου οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρωμένα τα ακόλουθα έντυπα:

Δικαιούνται να αποκτήσουν άδεια οδήγησης Φορτηγού όσοι έχουν συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους και Λεωφορείου όσοι έχουν συμπληρώσει το 24 έτος της ηλικίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα πιό πάνω έντυπα από την ιστοσελίδα μας η από το γραφείο της σχολής μας. Με την συμπλἠρωση των πιο πάνω εντύπων αναλαβάνουμε την έκδοση μαθητικής άδειας των κατηγοριών (Γ Φορτηγού) και (Δ Λεωφορείου) χωρίς να χρειάζεται να παρουσιαστείτε εσείς το εξεταστικό κέντρο.

Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου

Διαδικασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 80(Ι)/2011, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών χορηγεί επαγγελματική άδεια σε πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού οποιασδήποτε κατηγορίας λεωφορείου (Λ).

Η επαγγελματική άδεια οδηγού λεωφορείου χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

  • (α) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του,
  • (β) είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος στην κατηγορία λεωφορείου,
  • (γ) δεν έχει στερηθεί από Δικαστήριο του δικαιώματος να αποκτήσει επαγγελματική άδεια όπως τεκμηριώνεται από σχετική βεβαίωση που χορηγείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας,
  • (δ) διαθέτει φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού, όπως τεκμαίρεται από σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο ιατρό ή ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο σε περίπτωση που αυτός συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του,
  • (ε) είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποκτάται μετά από γραπτή εξέταση.

Θέματα εξετάσεων

Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

Διαδικασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 80(Ι)/2011, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών χορηγεί επαγγελματική άδεια σε πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού (Φ) με μικτό επιτρεπόμενο βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 7,5 τόνων.

Η επαγγελματική άδεια οδηγού φορτηγού χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

  • (α) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του,
  • (β) είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος στην κατηγορία φορτηγού,
  • (γ) δεν έχει στερηθεί από Δικαστήριο του δικαιώματος να αποκτήσει επαγγελματική άδεια όπως τεκμηριώνεται από σχετική βεβαίωση που χορηγείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας,
  • (δ) διαθέτει φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού, όπως τεκμαίρεται από σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο ιατρό ή ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο σε περίπτωση που αυτός συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του.
  • (ε) είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποκτάται μετά από γραπτή εξέταση.

Θέματα εξετάσεων

Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Copyright © 2024 G.X.P. ONEWAY DRIVING SCHOOL LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL