Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας

Άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1

Η ελάχιστη ηλικία μαθητικής αδείας είναι 17,5 έτη και της κανονικής άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α1 είναι τα 18 έτη. Για την απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης, ο αιτητής πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε πρακτική δοκιμασία.

Άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2

Στην κατηγορία Α2 εμπίπτουν μοτοσικλέτες με μέγιστη ισχύ 35 κιλοβάτ (kW). Η ελάχιστη ηλικία απόκτησης άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2, καθορίζεται στα 20 έτη νοούμενου ότι, ο αιτητής κατέχει κανονική άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για δύο τουλάχιστον έτη.

Κατηγορία Α / Απεριόριστα κιλοβάτ (kW)

Η ελάχιστη ηλικία για άμεση πρόσβαση στην κατηγορία αυτή καθορίζεται στα 24 έτη. Ο αιτητής, για απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α, θα πρέπει να κατέχει κανονική άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 και να έχει συμπληρώσει επτά (7) ώρες σχετικής εκπαίδευσης.

Η οδήγηση μοτοσικλέτας της κατηγορίας Α2 και Α στο οδικό δίκτυο με άδεια οδήγησης μαθητευομένου απαγορεύεται. Η άδεια οδήγησης μαθητευομένου κατηγορίας Α2 και Α εκδίδεται για σκοπούς εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς και ειδικά διασκευασμένους χώρους.

Copyright © 2024 G.X.P. ONEWAY DRIVING SCHOOL LTD. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL